آرشیو برچسب‌ها: پمپ تصفیه

پمپ تصفیه از مهمترین اجزاء هر سیستم تصفیه آب می باشد، پمپ تصفیه با مکش آب از کاسه استخر، آن را از فیلتر و سایر تجهیزات ضدعفونی کننده عبور داده و مجددا آب تصفیه شده را به کاسه استخر باز می گرداند. قبل از ورودی هر پمپ تصفیه آب استخری باید لزوما صافی یا موگیر […]