آرشیو برچسب‌ها: عملکرد شیر فشار شکن

شیر فشار شکن یا PRV این شیر جهت تنظیم فشار داخل لوله‌ها در سیستم‌های تاسیساتی در هنگام بالا رفتن فشار سیال در لوله‌ها به کار می‌رود و فشار سیال عبوری را کم می‌کند و همچنین فشار را ثابت نگه می‌دارد. یکی از عوامل مهم مصرفی در تاسیسات، شیر فشار شکن است، زیرا این قطعه سلامت […]