آرشیو برچسب‌ها: تلفات حرارتی

طبق تحقیقات صورت گرفته بیشترین میزان اتلاف حرارت دمای استخرها و تبخیر آب استخرها از طریق سطح روی آب در تماس با هوای مجاور آن است. لذا دمای محیط استخر، وزش باد در تعیین تغییر این نوسانات بسیار موثر است. یکی از متداول‌ترین گزینه‌ها جهت کاهش این تلفات استفاده از روکش‌های استخری است. این روکش‌ها […]