انتقادات و پیشنهادات

جهت درج هرگونه انتقاد و پیشنهاد و شکایت با ما با شماره ۰۹۳۳۴۹۲۳۲۲۱ -۰۷۱۳۸۳۲۳۴۱۶ تماس بگیرید یا با ایمیل shirazestakhr@gmail.com در ارتباط باشید.